C-19?

“A Krisztuserő, mely áthatva környezetünket a levegővel áramlik a föld körül, és légzésrendszerünkben él és hat.”ga260A

“Arról van szó, és ez a lényeg, amit ma hangsúlyozni akarok, hogy a bacilusok csak akkor válhatnak veszélyessé, ha tenyésztik őket. Ne tenyésszük őket. Nyilván a materialisták is igazat adnak nekünk, hogy ne tenyésszünk bacilusokat. De ha továbbmegyünk, és egy valódi szellemtudomány alapján elmondjuk, hogy hogyan tenyésznek leginkább, akkor a materialisták a továbbiakban már nem fognak velünk egyetérteni. A bacilusokat akkor tenyésztjük leginkább, amikor az ember semmi mást, mint materialista érzületet visz magával az alvásba.

Semmivel nem tudjuk őket jobban tenyészteni, minthogy kizárólag materialista képzetekkel megyünk át az alvásállapotba, és onnan, a szellemi világból, az énből és az asztráltestből visszahatunk a fizikai test szerveire – arra, ami az idegrendszeren és a véren kívül van. A materialista érzülettel alvásnál nincs jobb mód a bacilusok táplálására. Ez azt is jelenti, hogy van még rá legalább egy mód, ami éppolyan jó, mint az előbbi. Ez pedig egy járvány, vagy epidémia gócpontjában élni, és semmi mást nem venni föl, mint a betegség mindenütt jelenlevő képeit, úgy, hogy az embert kizárólag a betegségtől való félelem töltse ki. Ez is éppolyan hatásos. Ha az ember csak a betegségtől való félelem képzeteiben képes élni, amelyeket a járványgócban körülötte mindenütt megalkotnak (abspielen), és a félelem érzésével alszik el, akkor a lélekben tudattalan utóképek és imaginációk képződnek, amelyeket átitat a félelem. És ez egy remek eszköz a bacilusok táplálására és tenyésztésére. Ha viszont csillapítani tudjuk a félelmet cselekvő szeretettel, amelynek segítségével a beteg az ápolás körülményei között el tud feledkezni egy időre arról, hogy megfertőződhet, akkor azzal a bacilusok tenyészerejét is gyengítjük.”ga154

Isten tagadása: betegség; Krisztus tagadása szerencsétlenség. Hogy Krisztust meg tudjuk-e találni, az bizonyos mértékben sorskérdés, és szükségszerűen része az ember karmájának. Szerencsétlenség, ha Krisztussal nem állunk kapcsolatban.A Szellem vagy Szent Szellem tagadása a szellemi tompaság jele. Hiszen az ember testből, lélekből és szellemből áll, és mind a háromnak lehet valami defektusa. Az ateizmusnál a fizikai test defektusáról, betegségéről van szó.” ga182

“Emberi lélek!
A légzésben és szívverésben élsz,
Melyek az idő ritmusán át
Saját lelki lényed megérzéséhez vezetnek:
Gyakorold a szellemről gondolkodást
A lélek egyensúlyábanHol hullámzó ésVilágot teremtő tettek
A saját ÉntA Világ-Énnel egyesítik;
És valóban érezni fogsz
Az emberlélek működésében.
Mert körötted Krisztus akarata működik
A világ ritmusában kegyelmet osztva a lelkeknek.
” -ga260