Tetten ért képzőerők

Amennyiben nem túl gyorsan rohanunk át életünkön és engedjük, hogy az élet megannyi jelenségére egy gyermek elfogulatlan lelkületével tudjunk rácsodálkozni, akkor egy egészen új világ derenghet fel előttünk. A szellemtudománynak köszönhetően megismerhetjük az ember lénytagjait, így láthatjuk, hogy éterteste nem csak az embernek, hanem az állatnak és a növénynek is van.

“…sokszor hangsúlyozták azt, ami az étertest legelemibb princípiuma, vagyis az ismétlés. Egy lény, amely csak az étertest és a fizikai test elve alapján állna, önmagában az ismétlés elvét fejezné ki. Ezt látjuk a növényen, kimondhatatlan mennyiségben. Látjuk, amint a növény leveleket hajt. Ez onnan ered, hogy a növényi fizikai testet áthatja egy étertest, s ennek elve az ismétlődés. Kihajt egy levelet, majd egy másikat, egy harmadikat, és így illeszkedik levél a levélhez állandó ismétlődésben.” GA107

Az étertest maga a burjánzó élet, illetve annak alakító forrása fizikai testtel rendelkező lények számára. Ez az éteritás bolygónk különböző pontjain eltérő, magát alkalmasint leleplezve rendkívül üde és szövevényes növénytakaró képében lép tekintetünk elé. Állat és ember esetében a túl erős éteri folyamatok az érzések eltompulásához, az ember esetében a tudat elhomályosulásához vezetnek, mivel az asztráltest visszaszorul. Az ereikben áramló vérrel élő, érző lények napközben hasonlóan élik fel étertestüket, amiként – és e kép nem csak szimbolikus – a növényen élő állat lelegeli a frissen sarjadt füvet. Rudolf Steiner számos előadásában képszerűen írja le a folyamatot, amikor éjszakánként az asztrál- és Én magára hagyja a fizikai és étertestet, akkor a kozmikus éteri áramlatok hatására „csírázó, sarjadó, növekedő élet” fakad az étertestben, amely a látó számára növényi formákat ölt.

Ezek ismeretében sejthető, hogy a jégvirágok megritkulását nemcsak a hőszigetelt ablakoknak köszönhetjük, hanem napjaink településeinek egyre növekvő, zabolázatlan és felemésztő asztrális tereinek is. Pedig a növényi mintázatokat rajzoló fagyásképek tanulmányozásából, amelyek az égi konstellációk hatására átalakulnak, sokat lehetne tanulni. Ráadásul Rudolf Steiner arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes lenne tanulmányozni, mennyire más minőségű jégvirágok jönnek létre húsüzletek ablakain. Hasonló utalásai alapján született meg az az igény, bármikor le lehessen képezni egy étertest és az éteri folyamatok lenyomatát, illetve ezekből következtetni lehessen a rájuk erőteljesen ható asztrális erőkre.

“Ha a növénynél azonban csak az volna a helyzet, hogy étertest itatja át, akkor nem virágoznék, mindig csak zöld leveleket hajtana.” GA109

A későbbi biokémia professzor, Ehrenfried Pfeiffer fiatal kora ellenére Rudolf Steiner belső tanítványi köréhez tartozott, az ő ösztönzésére kezdte meg ezirányú tanulmányait. Évekkel később Erica Sabarth-tal közösen felismerve  a réz érzékenységét, megalkottak egy réz-klorid alapú kristályosítási módszert az éteri képzőerők megragadására.

Azóta e módszerrel igyekeznek biodinamikus termesztésű, Demeter minősítésű bio termények képzőerőinek alakulását követni. Az antropozófus gyógyászatban az eljárás diagnosztikai lehetőségeit kutatják. A módszerben rejlő lehetőségek még messze nincsenek kiaknázva. Az alábbi videón feltételezhetően extrém hidegben szemet gyönyörködtetően látható a gömbfelületen a kozmikus perifériáról fellépő kristályosító erők kibontakozása. Annak ellenére, hogy a gömb mozgásban van, határozottan felismerhetők az alsó és felső gömbszféra egészen eltérő erői: míg fentebb angyalszárnyú hópehelyre emlékeztető kristályosodás, addig lent általános jégvirágformációk bontakoznak ki:

-bg-