Vetési Naptár – 2021

“…a növényi életet egyáltalán nem lehet megérteni, ha a megértés során nem vesszük figyelembe, hogy a Földön minden létező tulajdonképpen csak visszaverődő fénye a kozmoszbeli történésnek.” GA327

Mi is a vetési naptár? Rudolf Steiner az 1924 nyarán Koberwitz-ben megtartott mezőgazdasági tanfolyamon a növényi világ életét több szálon is az éghez kötötte. A bolygószféra hatásai közül leghangsúlyosabban a Hold szerepére mutatott rá, továbbá utalt arra, hogy hatásainak további kutatására szükség is lenne. Maria Thun e mondatok hatására kezdett vetési kísérleteibe, amelyek során nyilvánvaló lett, hogy a különböző időpontokban vetett magok fejlődés, alakulása nagyon eltérő, amely jelenség mögött elsődlegesen a zodiákus erőiben folyamatosan továbblépő Holdhatás érhető tetten.

“Már azzal is jelentős eredményeket érhetnénk el, ha tanulmányoznánk: mit lehet elérni, ha vetéskor ezt a holderőt felhasználnánk a csírázás elősegítéséhez. Így tettek a régi indiaiak: a holdfázisok szerint vetettek – egészen a XIX. századig.” GA327

További kutatásai során más alakító kozmikus hatásokat is felismert. Ezek alapján kerül évről évre kiadásra a Vetési Naptár, amely Rudolf Steiner mezőgazdaságot megújító szellemi hagyatékát összeköti a csillagerőkkel.

A Vetési Naptárat Bognár Éva így mutatta be a Biokultúra 2009/2. számában:

 „A Vetési Naptár útmutatásai alapján nekünk sem kell mást tennünk, csak gazdaságunk, kertünk művelése során kihasználni azokat a serkentő hatásokat, melyeket a csillagképek felől a Hold közvetít felénk. Ez a városi élethez szokott, természettől elszakadt ember számára eleinte idegen, de egy kis odafigyeléssel újra át lehet élni, meg lehet tapasztalni a természeti ritmusokat. A Nap látszólagos útja során (geocentrikus, azaz földközéppontú szemléletből kiindulva, például ha a kertben állok, s az égre nézve látom felkelni a Holdat egy szép májusi estén, vagy lemenni, ha hajnalban keltem), a Hold is, a Nap is elvonul a 12 állatövi csillagkép előtt a maga ritmusában. A Nap átlagosan egy hónap alatt halad végig egy csillagkép előtt. A Hold is ugyanezt teszi, csak keringési ideje Földünk körül 27,3 nap, míg az állatöv ugyanazon csillaga elé ér vissza. Így átlagosan 2,3 napot tartózkodik egy csillagkép előtt.(Ezt hívjuk sziderikus keringésnek. Ne tévesszük össze a Nap körüli, szinódikus keringési idővel, míg ugyanabba a fényfázisba – teliholdtól teliholdig – kerül a Hold, ez egy kissé tovább, 29,5 napig tart.)

A minket érintő Hold-mozgások megfigyeléséhez ismernünk kell az állatövet. I.e. 2500 körülre tehetően Babilonban alakultak ki a ma is használatos csillagkép-elnevezések. Az ekliptikát 12 egyenlő részre osztották, és mindegyik részhez más-más csillagkép tartozik. A keleti horizonton felkelő csillagképek kb. 2 óránként váltják egymást. A valóságban ezek a csillagképek nem pont 30 fokos cikkelyét fedik az állatövnek, némelyik – mint például a Kos vagy a Rák – ettől kevesebbet, mások pedig (Szűz, Halak) kicsit többet. Ez a magyarázata annak, hogy a Vetési Naptár szerint a Hold némely csillagkép előtt rövidebb, míg más csillagkép előtt hosszabb ideig tartózkodik. Mindezt az állatöv képén jól nyomon követhetjük.

Maria Thun nagy felfedezése éppen abban áll, hogy észrevette: a vetési kísérletekben a növények ezt az utóbbi ritmust mutatják. A csillagképek a négy klasszikus elem erejével hatnak (Kos, Oroszlán, Nyilas a tűz elemmel, Bika, Szűz, Bak a föld elemmel, Ikrek, Mérleg, Vízöntő a fény vagy levegő elemmel, Rák, Skorpió, Halak pedig a víz elemmel). Ahogy a Hold áthalad az állatöv 12 régióján a maga 27,3 napos Föld körüli útján, ezeket az elemeket érvényesíti, ha akkor műveljük, nyitjuk meg a talajt. Az őselemek a növény különböző szervrendszereire hatnak serkentőleg. Ha ezeket az impulzusokat figyelembe vesszük a növényekkel végzett munkánk során (vetés, ápolás, betakarítás, tartósítás stb.), sokat tehetünk egészséges fejlődésükért, jó terméseredményekért, és ami a biodinamikus termesztés során az egyik igen fontos szempont, a beltartalom, a kiváló belső minőség eléréséért.”

A Vetési Naptár számos, a kertművelés, feldolgozás során hasznosítható információval kiegészítve megrendelhető a Biodinamikus Közhasznú Egyesület oldalán, illetve német nyelvű, egyszerűbb változata díjmentesen itt érhető el.

Ajánljuk: Rudolf Steiner online olvasható mezőgazdasági kurzusa a Magyar Antropozofiai Társaság weboldalán.