AntroOtthon – Életközösség az idős emberekért IV.

A hely szelleme

Miért éppen Sitke? Miért nem Budapest? Vagy környéke? Egyszer majd biztosan ott is lesz antropozófus életközösség, de az AntroOtthon Sitkén szeretne testet ölteni, a Ság tanúhegy szomszédságában, a Hercseg lankás lejtői mellett.  

A kezdeményezésünk, a Magcsoport  még éppen csak születőben volt, amikor Alexander Batthyány felajánlotta a sitkei 3 hektáros majorságot. Majd egy évig úgy dolgoztunk a szellemi idea földre inkarnálódásán, hogy se Sitkét, se más helyet nem néztünk meg. Mert azt szerettük volna, hogy a hely ne határolja be, mi is szeretne a szellemi világból közénk megérkezni. Amikor már volt küldetésünk, dolgoztunk az alapelveinkkel, céljainkkal, beszéltünk arról,milyen emberek számára szeretnénk ezt a helyet létrehozni, nos akkor vettük nyakunkba az országot….A fél évig tartó helykeresés folyamata nem volt zökkenőmentes, egymás közötti kapcsolatainkat tette próbára. De 2022. november végére teljes egyetértésben sikerült kimondanunk: Sitkénél alkalmasabb helyet nem találunk. 

Sitke 20 km-re fekszik Csöngétől, és 15 km-re Celldömölktől. Mind a két helyen, a múlt század elején, a Göllner Mária-féle  budapesti antropozófus körrel párhuzamosan működött az egyetlen vidéki  antropozófus csoport. Weöres Sándor édesanyja, és gyerekként maga a költő is látogatta az összejöveteleket. Gyakran fogadtak külföldi antropozófusokat is, többek között Albert Steffen költőt. Tehát erre a vidékre az antropozófia már 100 évvel ezelőtt “betette a lábát”, nekünk már csak folytatni kell, amit az elődeink megalapoztak. 

Még régebbről és még közelebbről  is visszaköszön a “genius loci”. A egykori sitkei majorság része volt a leendő AntroOtthon felett álló, XVI.században épült kastély, mely a szocializmus idején iskolaként később kastélyszállóként funkcionált. 1665. január 12-én “Sitkey György tudván, látván a maga fogyatkozott állapottyát, maga táplálására, pörlekedéseire, jószága oltalmazására meg kezeléseire és kiváltására való elégtelenségit” úgy döntött, hogy birtokait életfogytig tartó ellátás fejében átadja Esterházy Mihálynak. Ezzel a kissitkei kastély az Esterházy család birtokába került. Nevezhetjük Sitkey Györgyöt egy korabeli “morális befektető”- nek? Az AntroOtthon akkor fog tudni testet ölteni, ha lesznek olyan emberek, akik lemondanak vagyonuk örökölhetőségéről azért, hogy velük együtt elindulhasson  egy életközösség, ahol emberek jövőbe mutató módon kapcsolódnak össze az antropozófia szellemisége által. 

Alexander Batthyány az első morális befektetőnk, aki mindenféle ellenszolgáltatás nélkül bocsátja az AntroOtthon részére a tulajdonában lévő területet, épületeket, mondván az ő családja Magyarországtól évszázadokon keresztül  nagyon sok mindent kapott, most ideje ebből visszaadni. Pszichológusként nagyon jól ismeri Karl König, a Camphill mozgalom és  antropozófus életközösségek  elindítójának munkáit , ő maga pedig hivatása és kutatási területe révén haldoklókat kísér. Mi ez, ha nem kivételes összekapcsolódása múltnak, jelennek és a jövőnek? 

Hát ezért (is) Sitke.