Az ember az egész világmindenség szülötte

” A horoszkóp-állításnak az a valós alapja, hogy aki ismeri a dolgokat, le tudja olvasni azokat az erőket, amelyek szerint megjelenik az ember a fizikai létben. Mindenkihez csak egy bizonyos horoszkóp tartozik, mert abban fejeződnek ki azok az erők, amelyek elvezették az életbe. Ha a horoszkópban például a Kos előtt áll a Mars, azt jelenti, hogy a Mars nem engedi keresztül a Kos bizonyos erőit és ettől azok legyengülnek. Belehelyezik tehát az embert a földi létbe, aki, mielőtt ott elfoglalja helyét, a horoszkóphoz igazodik. E jelenkorunkban oly merésznek tűnő dolgokat nem említhetjük meg anélkül, hogy fel ne hívnánk rá a figyelmet, hogy szinte minden merő dilettantizmus, valósággal babona, amit e téren művelnek és az efféle dolgok igazi tudományának java része veszendőbe ment a külvilág számára. Az itt elmondott elvi dolgokat ne annak alapján ítéljük meg tehát, ami ma asztrológia néven sokszor kétes életet él.A fizikai megtestesülésbe a csillagvilág tevékeny erői küldik le az embert.

Amikor szellemi látó tudattal vizsgálnak egy embert, organizációján észre lehet venni, hogy valóban kozmikus erők együttműködésének az eredménye. Most egy feltételezett, de a szellemi látó észleléseinek teljesen megfelelő formában szemléltetjük ezt. Ha valakinek kivennénk az agyát és szellemi látással vizsgálnánk meg felépítését, látnánk, hogy bizonyos részei meghatározott helyeken vannak, nyúlványokat bocsátanak ki és úgy találnánk, hogy mindenkinek más az agya. Nincsen két egyforma agyú ember. Képzeljük el, hogy ha úgy fényképezhetnénk le az agyat és teljes struktúráját, hogy egyfajta félgömböt kapjunk és minden részletet látni lehessen rajta, mindenkinél más képet kapnánk. Ha valakinek születése pillanatában így fényképeznénk le az agyát és pontosan a születése helye fölött az égboltot is, ez a kép ugyanazt mutatná, mint az agyáé. Bizonyos részek úgy rendeződnek el az agyban is, mint az égi képen a csillagok. Az égbolt képe benne van az emberben, mégpedig mindenkiben más és más kép, aszerint, hogy hol és mikor született. Ez is azt mutatja, hogy az ember az egész világmindenség szülötte.”

Rudolf Steiner: AZ EMBER ÉS AZ EMBERISÉG SZELLEMI VEZETÉSE (GA15)