Miért is hatnak a (gyógy)növény kivonatok, teák,…?

„Fogjuk meg a dolgot kezdetben ott, hogy a természet tavasszal az élet diadalával ajándékozza meg az embert. A földből előtör a növényvilág, örömünk nagy, érezzük, hogy nélküle élni nem tudnánk. Amikor aztán a nyár teljes adománya utána az ősz következik, egy bizonyos módon ismét mindez eltávolodik tőlünk.Kézenfekvő, hogy az ember az egész történésben a saját életének a hasonmását látja. Látszólag napi ébredésünk és elalvásunk is összehasonlítható a tavasszal és az ősszel. A hasonlat azonban egészen külsőséges volna, mert mi történik este, amikor elalszunk? Tudjuk, hogy az ágyban fekve marad a fizikai és az étertest. Az asztráltest és az én kivonul belőlük, és e kettő a felébredésig a szellemvilágban van. Ugyanakkor a fizikai és étertestünk is helyreigazodik, regenerálódás áll be.Ha az ember tisztánlátással az én-ből visszatekint az asztrál-, éter- és fizikai testére, látja az előző napi rombolást. Ahogy az a kifáradásban kifejezésre jut és látja az éjszakai rendeződést. Valóban, a tudatos élet a fizikai és étertestben rombolást visz végbe, aminek a helyreigazítása éjszaka történik meg. Az én és az asztráltest valóban azt éli át, mintha egy elpusztulásnak átadott mezőséget hagyott volna vissza. De abban a pillanatban, ahogy a két felső lénytag kihúzódása megtörtént, a jóvátétel kezdete azonnal észlelhető. Az élmény olyan, mint hogyha az erők, amelyek a fizikai- és étertesthez tartoznak, csírázni és virágzani kezdenének, mintha egy egész vegetáció emelkedne ki az elpusztított területről. Minél hosszabban tartó az éjszakai alvás, annál hatalmasabb a csírázó, sarjadó, növekedő élet az étertestben. És minél inkább közeledünk a reggeli felébredéshez és asztráltestünk visszahúzódása megindul, annál erősebben észlelhető a fizikai és étertestünkben egy bizonyos hervadás és kiszáradás. (…)

Mindjárt itt meg kell jegyezni, hogy az okkult kutatás ennek az ember és föld-hasonlóságnak a felkutatásával óriási szolgálatot tesz, mert megmutatja, hogy az egyes ember a nagy Földlény képmása. És mit látunk akkor, hogyha tekintetünket a növény csírázására és növekedésére vetjük? Pontosan azt látjuk, amit az ember tesz, ha önmagában él, ahogy az egyes növény viszonylik az emberi testhez. Azt hogy ennek mi a jelentősége, azt csak úgy ismerhetjük fel, ha a növény és az ember összefüggését át tudjuk tekinteni. – Mert valóban, hogyha az ember pontosan megnézi, hogy az elalvásnál az éter- és fizikai testben hogy csírázik és növekszik minden, és abban egy egész vegetáció megifjulását látja, akkor tudomásul veheti, hogy tulajdonképpen az ember egy fa, vagy egy kert, amiben a növények nőnek.Az okkult tekintet követi a belső folyamatot az emberben, mint olyat, ami kint a természetben a sarjadásnak, kihajtásnak felel meg. Így fogalmat alkothatnak maguknak arról, hogy ha a jövőben a szellemtudományt az életre alkalmazni fogják, mit jelent majd az, hogy ha ezt gyümölcsözővé teszik. – Ma lényegében őrültségnek tekintik. Vegyünk pl. egy embert, akinél ez vagy az hiányzik az élet külső tényeit illetően. És vizsgáljuk meg, hogyha ez az ember elalszik, láthatjuk, hogy mely növényfajták hiányoznak. Ezt akkor észlelhetjük, amikor alvás közben a fizikai és étertestben a vegetáció fejlődni kezd.Ha látjuk, hogy a földnek egy bizonyos részén egy egész növényfajta nem fordul elő, akkor tudjuk, hogy valami a föld lényében nincs rendjén. Éppen így, ha az ember fizikai és étertestéből is hiányozhat egy bizonyos növény. És e hiány jóvátételére fel kell keresnünk a földön azt az emberből hiányzó növényt, amelyek nedve felhasználható a hiány pótlására, – gyógyszer, vagy diéta formájában. És így ezek belső erejéből megismerhetjük a betegség és gyógyszer egymáshoz való viszonyát. Ebből láthatjuk, hogy a szellemtudomány mennyire bele tud nyúlni közvetlenül az életbe. De ennek a dolognak még a kezdet kezdetén vagyunk. Ezzel egy fajta természet-gondolatot adtam az ember környezetéhez való viszonyáról, amiben benne él.” Rudolf Steiner: Krisztus és az emberi lélek