Rudolf Steiner: Korunk szociális alapkövetelménye a megváltozott időkben

( A teljes előadássorozat lentebb)

Ajánló:

“Komolyan el kell gondolkodni azon, hogy az emberek Keleten és Nyugaton teljesen különbözőek a rájuk ható impulzusok tekintetében, teljesen különbözőek mindannak tekintetében, amit akarnak.”
“Az orosz – természetes módon, öntudatlanul -– meg akarja őrizni az intelligenciát az Atlantisz utáni hatodik korszakig, az ő korszakáig, hogy aztán ezen az intelligencián keresztül ne húzódjon le az ösztönökbe, hanem magát az intelligenciát is felemelhesse arra a helyre, ahol a Szellemén kivirágzik. Míg az angol nyelvű népek az intelligenciának megengedik, hogy az ösztönökbe süppedjen, addig az orosz ettől éppen meg akarja védeni. Nem akarja megengedni, hogy az intelligencia az ösztönökbe süllyedjen, meg akarja védeni azt, bármilyen kevéssé is jelenik meg most, a jövő kultúrkorszakra akarja megőrizni, ahol a Szellemén, a teljesen spirituális, átitatódik ezzel az intelligenciával.”
“…az orosz népi kultúra még hosszú ideig, az Atlantisz utáni hatodik korszak eljöveteléig a kinyilatkoztatás kultúrája lesz. Az orosz jobban függ a látóktól, mint bárki más, és nagyon is fogékony arra, amit a tisztánlátó ad neki.”
“A francia politika attól függ, hogy a franciákat mennyire kedvelik azok az emberek, akiktől a kívánt cselekvés függ. Bizonyos időszakokban nagyon szerették őket. A nyugati szlávoknál viszont más a helyzet. Politikájuk attól függ, hogy szellemi természetük mennyire hat antipatikusan a németajkú népekre.”
“Látják, a lényeg a következő: ha Keletről – és most Kelet alatt mindazt értem, ami a Rajnától keletre terül el, egészen Ázsiáig – nem éled semmilyen ellenállás, akkor a brit világuralom a római-latin, a francia elem szétesésével azoknak az erőknek a szándékai szerint fog fejlődni, amelyeket ma – mint a múltban is már nem egyszer – úgy jelöltem, mint az ösztönök hátterében állót.”
“A nyugati régiókban az ember hajlamosabb megelégedni az egyoldalú igazsággal, Közép-Európában az ügy egyik oldala mellett azonnal megjelenik a másik oldala is. Emiatt az igazságot kereső ember abban a bizonytalan helyzetbe kerül, amiben minden dolognak két oldala van.”
“…semmi sem járul hozzá annyira ahhoz, ami a nyugati okkultizmus legmélyebb impulzusaiba ágyazódik, mint annak a hamis, de mintegy szentül átélt érzésnek a kialakulása, hogy a kelet- és közép-európai népeket “barbároknak” mutassák be”
“Szigorúan és energikusan elismerni, hogy az ember egyidejűleg szociális és antiszociális lény – ez a szociális emberismeret sarkalatos követelménye. Hasznos elismerni: – Arra törekszem, hogy szociális lénnyé váljak – ezt ki kell mondani magunknak, mert az ember, ha nem szociális lény, akkor egyáltalán nem tud megfelelően együtt élni más emberekkel. Ugyanakkor az emberi természet velejárója, hogy folyamatosan küzd a szociális ellen, hogy folyamatosan arra törekszik, hogy antiszociális legyen.”

A teljes mű fejezetei alább olvashatóak:

Első előadás
Második előadás
Harmadik előadás
Negedik előadás
Ötödik előadás
Hatodik előadás
Hetedik előadás
Nyolcadik előadás
Kilencedik előadás
Tizedik előadás
Tizenegyedik előadás
Tizenkettedik előadás