A szexualitásról I.rész

“Mi fejeződik ki a nemzeti pátoszban? Pontosan ugyanaz, mint a szexualitásban, csak a szexualitás egyik módon mutatkozik meg, a nemzeti pátosz egy másikban. A szexuális ember az, amelyik ezen a két póluson keresztül fejezi ki magát. Sovinisztának lenni nem jelent mást, mint a csoport-szexualitás kifejlesztését. … Ezért az ún. “népek és nemzetek szabadságára” vonatkozó csatakiáltás olyasmi, melyet intimebb összefüggéseiben csak akkor lehet helyesen megérteni, ha komolyan így nevezzük: felhívás a nemzetek újjáépítésére a szexuális probléma fényében. Hogy a szexuális problémát ma egy egészen különleges formában hirdetik az egész Földön, és az emberek ugyanakkor nem is sejtik, hogy a tudatalattijukból a szexualitás hogyan öltözik ezekbe a szavakba: “a népek szabadsága” – éppen ez az, amit a kor-impulzusok misztériumának kell tekinteni. A mai katasztrofális időkben sokkal inkább hatnak a szexuális impulzusok, mint azt az emberek hiszik, mint azt képzelik, mivel az események impulzusai ma nagyon-nagyon mélyen helyezkednek el.

A mi időnkben az ilyen igazságokat senkinek sincs joga lakat alatt tartani. Meghatározott testvériségek lakat alatt tarthatják annak köszönhetően, hogy a szó legszigorúbb értelmében kizárják köreikből a nőket. De még ha ma a nőkkel végzett közös munka, ahogy gyakran megtörténik, mindenféle helytelen dolgokhoz is vezet, mégis el kell jönnie annak az időnek, amikor az ezekre a dolgokra vonatkozó nézet, ahogyan kifejtettük, elterjedhet az egész emberiség körében. Most egyelőre szennyes, gyengeelméjű nézetek terjednek, amikor az intim kapcsolatok ismerete nélkül tolmácsolnak mindenféle dolgokat a szexuális problémáról pl. a pszichoanalízisben, stb.” (1918.01.05. GA180)

„Nem mindegy, hogy itt vagy ott lélegzünk, hogy a belélegzett levegő több vagy kevesebb oxigént tartalmaz-e, több vagy kevesebb párát, nap-meleget, stb. Annak a ténynek köszönhetően, hogy magunkban hordozzuk azt a lehetőséget, hogy a levegő-elem kerülő úton hasson ránk, az Arkangyal-hierarchia, az Arkangyalok tudnak ránk hatni. Kerülő úton hatnak ránk mind a helyes fejlődésű, mind a lemaradó Arkangyalok, az idegdúc-rendszerünkön keresztül. És ezen a kerülő úton érkezik a Népszellemek hatása is, hiszen ők az Arkangyalok Hierarchiájához tartoznak. A Népszellemek azokra a szervekre hatnak, melyek az idegdúc-rendszerrel állnak kapcsolatban. Ezért a nemzetiség valami olyasmi, ami távol áll a tudattól, valami olyan, ami démonikusan viselkedik. És ezért áll olyan erős kapcsolatban … mindennel, ami a hely, mert a hely, a klíma az Arkangyalok tevékenységével kapcsolatos, erősebben, mint ahogy az ember gondolja. Az éghajlat nem más, mint az, ami kerülő úton hat az emberre a levegőn keresztül.

Látják, az idegdúc-rendszerre rámutatva arra is rámutatunk, hogyan uralkodnak az ember tudattalanjában a népi lelkiség impulzusai. Most már azt is megérthetik, hogy a néphez való tartozás erősebben áll kapcsolatban az embernek az idegdúc-rendszerhez kapcsolódó meghatározott tulajdonságaival. A nacionalizmus problémáját a szexualitás problémájával jobban összefüggésbe kell hozni, mint azt feltételezik. Hiszen a nemzeti hovatartozás ugyanazon az alapon, ugyanazon a szerven nyugszik, mint a szexualitás: az idegdúcok rendszerén. … Ha valaki nyitott szemmel él a világban, végtelen sok rokonságot fedez fel aközött, amit az ember a szexualitásból kiindulva tesz, és aközött, ahogy akkor cselekszik, amikor a nemzeti hovatartozásból indul ki. A nemzeti jellegű felindulások, amik különösen erősen hatnak tudat alatt, … nagyon rokoniak a szexuális felindulással. … Ha csak fejből állnánk, akkor könnyen meg tudnánk érteni egymást; az paradox módon hangzik: ha csak fejek lennénk. De ha az életben különböző emberekkel állsz kapcsolatban, akkor néha paradox módon is kifejezheted magad. ” (1917.01.14. GA174)

„Hajdanán, amikor „nemzetről” beszéltek, azt képzelték, hogy ennek a nemzetnek őrző szelleme van mondjuk Orionban, egy másik nemzetnek pedig egy másik csillag-konstellációban. Tudták, hogy a csillag-konstellációk szabályozzák ezt. Bizonyos módon a mennyei rendre építettek. Ma, amikor ez a mennyei rend már nincs, egyszerűen a nemzetire apellálni, sovinisztán apellálni azt jelenti, hogy a legmagasabb fokon engedjük megnyilvánulni a pszichés-szexuálist, a lemaradt, luciferi impulzusokat. ” (1918.01.05. GA180)

Részlet Gennagyij Bondarev Anthropos c. szellemtudományos enciklopédiájából. Fordította orosz nyelvről: Rákos Éva
http://bdn-steiner.ru/a1/parset1.php?id_page=28255&level=1370