Ne azért éljünk, hogy dolgozni tudjunk, hanem azért dolgozzunk, hogy élni tudjunk!

Akik figyelemmel követik bolygónk történéseit, azoknak alighanem megakadhatott a szemük a tavalyi dániai eseményeken. Alapvetően elmondhatjuk, hogy arrafelé a szabadságjognak, a demokratikus érzületnek igen komoly hagyománya volt. Ezért is volt meglepő, hogy tudomásom szerint elsőként Európában itt jelent meg tavaly a kötelező covid-védőoltás gondolata. Hamarosan még ennél is merészebb törvénytervezetek kerültek napvilágra, amelyek értelmében bárki kényszer-gyógykezelhető lehet akarata és tiltakozása ellenére is.

Most nem tisztázhatjuk azt, hogy miként lehet bátorsága 2020-ban valakiknek Dánia nem legeldugottabb kocsmájában, hanem az ország kormányzatában, ilyen felvetéseket tenni. Végül is a lakosság éberségének és tettrekészségének, az erőteljes és kitartó tiltakozásának nyomán tavaly novemberben visszavonták a tervezetet. Ugyanakkor mint kortünetre fontos rátekintenünk, hiszen egyre sokasodnak azok a felvetések komoly nemzetközi súllyal rendelkező (alapvetően gazdasági) szervezetek részéről, amelyek a köz(össég) jogaira hivatkozva az egyén mozgásterét igyekeznek egyre bátrabban és egyre nagyobb mértékben korlátozni. Nem kell ezen meglepődjünk, hiszen Rudolf Steiner már 1923-ban arról beszél, hogy az ellenfél szervezete kész és hatékony. Ugyanakkor nemcsak ez van befolyással a világ fejedelmének birodalmában, hiszen Michael korában a krisztusi hatás megerősödése éppen olyan objektív tény. Mi pedig választhatunk, hogy vagy “engedjük, hogy életünknek ebbe a mechanizmusába bele legyünk szorítva”, vagy olyan közösségeket hozunk létre, amelyek saját előrevivő, másoknak alternatívát mutató életüket élik, és emellett szoros kapcsolatot ápolnak a többségi társadalommal.

Jelenleg a gazdasági szervezetek a meghatározóak földi világunkban. A mostani pandémiás helyzet felső rétegeit megkaparva, mélyebb szinteken olyan óriáscégeket találunk, amelyek a történésekből több formában is busásan profitálnak. Ezen cégtulajdonosok érdekei érvényesülnek a másik két szférában: a jogiban (állami-politikai) és a szellemiben (oktatási,kulturális, vallási), ami csak betegségfolyamatot hoz létre minden érintett számára. Mi az egészséges?

“A gazdasági életben az ember az érdekein keresztül vesz részt; ezek alapját lelki és szellemi szükségletei képezik. Hogy miként lehet legcélszerűbben megfelelni a szükségleteknek a szociális organizmusban úgy, hogy ezzel az egyes ember érdekeit a lehető legjobban kielégítsék, s hogy a számára legelőnyösebb módon vehessen részt a gazdaságban: ezt a kérdést kell gyakorlatilag megoldani a gazdasági testület intézményeiben. Ez csupán úgy lehetséges, ha az érdekek valóban szabadon érvényesülhetnek, s ha megvan arra a lehetőség és az akarat is, hogy megtegyük azt, ami kielégítésükhöz szükséges. Az érdekek a gazdasági élet körén kívül keletkeznek, az ember testi és lelki lényének kibontakozása mentén. A gazdasági élet feladata olyan intézmények létrehozása, amelyek eleget tesznek ezen érdekeknek.”  (GA23)

Rudolf Steiner iránymutató gondolatainak fényében a munka esetében meg kell találnunk egy morális indítékot és az egészséges mértéket, hogy ne azért éljünk, hogy dolgozni tudjunk, hanem azért dolgozzunk, hogy élni tudjunk – élni az Élet lelki és szellemi fejlődést nyújtó megannyi lehetőségével, amiért is születésünkkel beléptünk a földi világba.

A fentiek belátása, illetve a társadalmi hármas tagozódásra épülő közösségek megalapítása évről évre egyre szükségszerűbb, a gazdasági, jogi környezet változásával azonban egyre nehezebb is.

Balogh Gábor