Judith von Halle: Alászállás a Föld rétegeibe

“A Föld rétegein át való alászállás, amelyet a szellemi tanítvány beavatási útján megvalósít, az emberiségreprezentáns követéséből áll. Az emberiség reprezentánsa az emberiség érdekében szállt alá a Földbe az idők fordulóján. A hármas lényegű isteni lény az emberi faj iránti kimondhatatlan szeretetből az Istenfiút egy halandó emberi testbe küldte azért, hogy a halálon keresztül behatolhasson a földi birodalomba. A Fiú a földi birodalom áthatásával az emberi fajnak, valamint a Földnek is a megváltás két magját ajándékozta: egyrészt a fizikai testnek a régi Szaturnuszon létrehozott „fantomja” „helyreállítását”, tehát az akadályozók romboló befolyásaitól megtisztított fizikai test ősképét, a feltámadási testet. Ezáltal az emberi szellem megmenekült attól, hogy az anyagban a halál legyőzze, másrészt elültette a Föld jövőbeni nappá válásának csíráját, amely azáltal jött létre, hogy a Krisztus-Nap a kozmikus otthonát otthagyva a Föld-test magjáig szállt alá.”

Elérhető: http://szellemtudomany.hu/termekek/ezoterikus-tanulmanyok/953/alaszallas-a-fold-mely-retegeibe?fbclid=IwAR2MVc8x-_u2Xd0rmZ7_vQQd_U_J9l2nN6_ZmpszGOk_rXbbBDKC6Kviqnc