A TAO- hangsor és hárfa

Rudolf Steiner egy 1924-ben a hangeuritmia-ciklus egyik előadásába fűzte be azt az euritmistáknak szánt komplex meditációs gyakorlatot, amelynek fő eleme az a négy hang, ami az általunk használt Tao-hangsor 3 és 4 oktávos változatának alapját képezi. A Tao-hangokkal történő munka több évtizedes, -közel százéves- múltra tekint vissza, amely a meditációs gyakorlatokon és a gyógypedagógiai munkán keresztül fokozatosan jutott el a rezonanciaterápiás alkalmazásokig.

Fontosnak tartjuk megemlíteni Hermann Pfrogner zenetörténész -és tudós nevét, aki egy külön kis írást szentelt ennek a hangszekvenciának. (Tao. Ein Vermächtnis, 1986)

Maria Schüppel -az antropozófus zeneterápiás képzés tulajdonképpeni megalapozója- oktató tevékenysége során kitüntetett figyelmet szentelt a Tao-hangoknak és az azokból eredeztetett hangsoroknak. Egyik tanítványa Victoria Ryan zeneterapeuta-gyógypedagógus volt, aki a tanárnője által közvetített különféle Tao-hangsoroktól inspirálva az első -még három oktávos- Tao-Hárfát kigondolta, melynek őspéldányát Andreas Lehmann német hangszerkészítő készítette el.

A klinikai, -főként felnőttekkel végzett- munka azonban szükségessé tette a hangterjedelem mély hangtartományban történő kibővítését: Monica Bissegger német zeneterapeuta (Filderklinik, Filderstadt) a Tenor Tao-Hárfával szerzett klinikai tapasztalatai által indíttatva építtette meg Andreas Lehmannal az első négyoktávos ún. Basszus Tao-Hárfát.

Basszus Tao-Hárfa és Tao-Hangágy
Basszus Tao-Hárfa és Tao-Hangágy

A következő lépést Benedek Róbert jelentette, aki önállóvá vált munkája során felfedezte a Tao-hangsor fenomenális vibroakusztikus hatását és több éves intenzív munkával kifejlesztette egyrészt saját terápiás metódusát (a Tao-eszközök testkontaktussal történő alkalmazása)  -egyidejűleg inspirálva a Tao-hangsor ilyen irányú alkalmazását, másrészt ennek a többéves kutatás-jellegű munkájának tapasztalatait leszűrve megalkotta a célzottan vibroakusztikus Tao-eszközöket (Tao-hangágy, Zengőszékek), amelyek azóta több európai klinikán, orvosi és természetgyógyász rendelőben váltak fő zeneterápiás eszközzé illetve klinikai kutatások tárgyává.

lásd bővebben: Film a Tao-eszközökről »

Magyarországi vonatkozású kutatás a Tao-Hangsor vibroakusztikus alkalmazásáról »

forrás: éterszív weboldal