Részlet Harrie Salman: Belső Nap c. művéből

Ahhoz, hogy új spirituális kultúra fejlődhessen ki, nemcsak kis közösségeknek kell létrejönniük szellemi érdekekkel, hanem az egész társadalmunknak meg kell változnia. 1917-ben Rudolf Steiner társadalmunk számára „hármasságot” javasolt a kulturális, politikai és gazdasági szférákban. Ezzel meg lehetne akadályozni a kultúrának a gazdaságtól való függését, a moralitás megszűnését a a politikában, és a gazdaságot mindenütt uraló egoizmus-erőt. Az új társadalmi rend aktivizálása Rudolf Steiner számára a szellemi aktivitás legmagasabb formáját jelentette.

Ezzel kapcsolatban Rudolf Steiner 1918. október 9-én új szellemi impulzusokról beszélt, melyeket az angyalok az emberi lelkekbe akarnak helyezni a XX. században. Ekkor három impulzust említett az új kultúra fejlődéséhez46. Az új társadalom fejlődéséhez az első feltétel a testvériség impulzusa. A testvériség ahhoz fog vezetni, hogy az emberek mély egymás iránti érdeklődésének köszönhetően feltárulnak előttük a másik ember titkai. A második impulzus a vallási szabadság, aminek oda kell vezetnie, hogy minden ember tekintsen életében az Istenire, és a harmadik impulzus, hogy gondolkodáson keresztül jussunk el a szellemi világba, ami a szellemit tudat új megelevenedéséhez vezet. Ez a három impulzus együtt a jövő társadalmának alapját fogja képezni.

Ha az emberek nem észlelik tudatosan az angyalok munkáját, akkor annak negatív következményei lesznek. Rudolf Steiner figyelmeztetett, hogy azok a 2000-es év előtt bekövetkezhetnek. Ebben az esetben az embert szexuális ösztönök fogják rabul ejteni, melyek lehetetlenné tesznek bármiféle testvériséget. Ez elsősorban nacionalista érzések megjelenésének útján fog megtörténni, melyekben – Rudolf Steiner szerint – ezek az ösztönök aktivizálódnak. A vallási szabadság helyére bizonyos vegyi szubsztanciák ösztönös ismerete kerülne az orvostudomány területén, melyek a léleknek hatalmas kárt okoznának. És az új szellemi tudat helyett a szellemi erők alkalmazási lehetőségeivel való ösztönös megismerkedés jönne, hogy egoista céllal szabadítsanak fel energiát.

Ez a három negatív hatás azoknak a titkoknak a három fajtájához, illetve azok negatív változatához kötődik, melyet Rudolf Steiner 1918. december 1-én vázolt fel (GA186/3). Az embernek arról a három képességéről van szó, melyeknek az eljövendő kultúra számára még ki kell fejlődniük, és arról a három különleges képességről, melyek (1) az angol nyelvű világban (főleg Észak-Amerikában), (2) Közép-Európában és (3) Oroszországban és Ázsiában fognak kifejlődni. Ezeknek a képességeknek a világban való elterjedése, és korlátozott fejlődési lehetőségük azokban az országokban, ahol ezek természetszerűen nem adottak, a jövőben meghatározza az emberiség szociális berendezkedését.

Az okkultizmus első fajtáját Rudolf Steiner „mechanikus okkultizmusnak” jelölte. Ez az okkultizmus gyakorlatilag korlátlan mennyiségű mechanikus munka elvégzését teszi lehetővé, motorok segítségével, melyeket éteri erők hoznak mozgásba. A XIX. század végén John Keely amerikai mérnök (1827-1898) zenei hullámok segítségével késztetett egy motort mozgásra, hegedűn játszva. Ez a képessége csak neki magának volt meg, más nem tudta ezt a jelenséget megismételni. Rudolf Steiner rámutatott, hogy ennek a jelenségnek az angol-amerikai elit általi önző használata egy világuralom kiépítését fogja segíteni, ráadásul ez az elit ennek a „mechanikus okkultizmusnak” a segítségével csírájában képes lesz elfojtani az elégedetlen emberek lázadó fellépéseit.

Rudolf Steiner a saját misztériumdrámája számára megalkotta egy ilyen motor modelljét, az un. Strader‑motort. Rudolf Steiner azt mondta, hogy csak akkor lehet az ilyen energiát pozitív módon használni, ha a Földön valahol megvalósul a „szociális hármas tagozódás” igazságos társadalmi rendje. A mai időkben különböző országokban végeznek kísérleteket a „Keely-motorral”.

A második kifejlődő képesség az „eugenikus okkultizmus”. Míg az első főképpen férfi-adottság, a másodikra orosz és ázsiai nők tesznek szert, ez a fogamzás pillanatának meghatározásában áll, összhangban a planetáris konstellációkkal. A kozmikus törvények segítségével lehet a Földre vezetni a jó és rossz impulzusokkal rendelkező lelkeket. Attól függően, hogyan fog ez a képesség megvalósulni, az emberiségnek vagy a morális felemelkedéséhez, vagy a morális süllyedéséhez vezet.

Közép-Európában az emberek harmadik képességként a „higiéniai okkultizmust” fogják kifejleszteni. Ez a képesség azon alapul, hogy az emberi test olyan gyógyító erőkkel rendelkezik, melyeket fizikai módon betegségek megelőzésére lehet használni, ha azok nem karmikusak. Az ilyen képességnek köszönhetően a jövőben felül lehet múlni a materialista irányultságú medicinát. Rudolf Steiner szerint a szervezetnek éppen ezek a gyógyító erőit lehet használni a szellemi kutatásokban, elősegítve a tisztánlátó érzékelést.

http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Books&go=page&pid=501

A művet oroszra fordította: Alekszandr Gyemidov, a részletet magyarra: Rákos Éva

A szerzőről:

Harrie Salman 1954-ben született Hollandiában.

Két fakultáson végzett- a szociális tudomány és a filozófia fakultásán, docensként ott maradt, és megvédte a doktori disszertációját, a Prágai Egyetem filozófia-doktora, a Leideni Egyetem antropológiai docense Hollandiában a hágai egyetem docense, majd a Prágai Egyetem professzora (1991-2000)

Több mint 20 európai és ázsiai nyelvet beszél folyékonyan, utazások sokaságait tette a világ minden országába. A „Belső Nap” c. híres művét Patmosz szigetén írta, János evangélista [oroszul: Иоанн Богослов, Isten Igéjének Jánosa, vagy Teológus János] barlangjában. Nem tagja az Általános Antropozófiai Társaságnak. De hatalmas saját tapasztalattal rendelkezik az antropozófiában, mellyel 1971 óta foglalkozik. Oroszországba többször is ellátogatott, és könyveket írt az orosz történelemről és kultúrától.


A képen: az Apokalipszis barlangjának belső nézete, Patmosz szigetén ((az oltár falának közepén a gyertyák azon a helyen égnek, ahol János evangélista feküdt, amikor megkapta a Jelenéseket, mellette a falon egy ezüst kör jelzi azt a helyet, ahol megkapaszkodott, hogy segítsen magának; jobbra a skarlátvörös lepel alatt a kőpult, melynél Prochor írt)

46 Rudolf Steiner, Was tut der Engel in unserem Astralleib? (aus GA 182), Dornach 1996.

Rudolf Steiner: Mit tesz az angyal az asztráltestünkben? (GA182-ből), Dornach 1996