Holdfogyatkozások

„Rudolf Steiner az 1922. július 25-én tartott előadásában azt mondja el a régi beavatottokról, hogy napfelkeltekor, mégpedig mindig újholdkor tettek fel kérdéseket a kozmosznak. Újholdkor jönnek létre a napfogyatkozások is, voltaképpen a Földnek mindig azon a helyén, ha hol a Nap felkel éppen. A misztérium papok teliholdkor vártak kérdéseikre a választ. Most a holdfogyatkozásokra hívják fel figyelmünket, hiszen azok csak teliholdkor fordulhatnak elő. Láthatjuk tehát, hogy amennyiben bekövetkeztek a fogyatkozások, a régi beavatottak számára tisztük működésének megszakítását jelentették. A kérdezésben rejlő akarat nem nyilvánulhatott meg napfogyatkozáskor, a válasz pedig nem világíthatott rá a gondolatra holdfogyatkozáskor. (…) A napfogyatkozások közben az emberek akarati Impulzusaiban működő gonoszság anélkül hagyja el a földet és jut ki a mindenségben , „ott azután további bajokat okozva” , hogy a napfényben elégne. A teljes elsötétülés sötétségét megelőző kellemetlenül tompa fényben azonban a Földön is történik egy és más , ami a gonoszság birodalmába tartozik. A fogyatkozások folyamán borzalmas démonok magasodnak ki az emberi technika alakzataiból, – ahogyan Rudolf Steiner mondta- a mai modern technikába rögzült igazi mivoltukat így nyilvánítva ki. A holdfogyatkozások viszont a rossz embereknek kínálják fel a lehetőséget, hogy „ördögi sugallatokra” hallgassanak.”Elisabeth Vreede: Csillagászat és Antropozófia I. évfolyam