FERTŐ-zésekkel szemben…

“Nos, tudják, hogy minden, ami vágyként, szenvedésként, örömként, fájdalomként él bennünk, olyan dolog, amit az asztráltest hordoz. Minden, amit az asztráltest ebben az életben átél, különösen pedig, ha ezek az élmények egyre gyakrabban ismétlődnek, a következő életben az asztráltest tulajdonságaként jelenik meg. Az öröm, amit az egyik életükben egy tárgy fölött éreznek, és lelkükben újra meg újra felidéznek, úgy hat, hogy a következő életükben mély vonzalmat éreznek, és előszeretettel viseltetnek e tárgy iránt. A vonzalom és az előszeretet jellembeli tulajdonságok, amelyeket az étertest hordoz, így amit az asztráltest az előző életben okoz, abból a következőben az étertest tulajdonságai lesznek. Amit ebben az életben ismételten átélnek, az a következő életükben alapvető jellemvonásukként jelentkezik.

A melankolikus vérmérséklet onnan ered, hogy előző életében az embernek sok szomorú benyomása volt, amitől mindig szomorú hangulatba került, ezért lett a következő éterteste éppen szomorú hangulatra hajlamos. Fordított a helyzet azoknál, akik az életben mindennek a jó oldalát keresik, így az asztráltestükben vágyat és örömöt, vidám kedélyt idéztek elő. Ez a következő életben maradandó tulajdonságot ad az étertestnek, és derűs vérmérsékletet okoz. Ha azonban az ember erőteljesen szembeszáll minden szomorúsággal, annak ellenére, hogy nehéz az élete, akkor a következő életében kolerikus vérmérsékletű éterteste születik. Ha tehát mindezt tudjuk, akkor valósággal felkészíthetjük étertestünket a következő életre.
Az étertest tulajdonságai a következő életben a fizikai testben jelennek meg. Ha tehát valakinek rossz szokásai és tulajdonságai vannak, és nem tesz semmit azért, hogy leszokjon ezekről, akkor ez a következő életében a fizikai teste hajlamában jelenik meg, és ez ténylegesen a betegségekre való hajlam. Bármilyen különösnek is hangozzék, ez a bizonyos betegségekre, különösen a fertőző betegségekre való hajlam valóban a megelőző életünk rossz szokásaiból ered. Tehát ezzel az ismerettel a kezünkben következő életünkre egészséget vagy betegséget okozhatunk. Ha egy rossz szokásunkról leszokunk, a következő életünkben egészségessé és a fertőzésekkel szemben ellenállóvá tesszük magunkat. Úgy tudunk már gondoskodni egészségünkről az eljövendő életünkben, hogy igyekszünk csak a nemes tulajdonságainkat ápolni.” GA100