Parfüm

“Nehezebb megérteni azt a módot, ahogy a Szaturnusz-szellemek hatnak az emberre. Ezek azok a szellemek, amelyek ha valamit megnéznek, azonnal kitalálnak valamit, másrészről érzéki természetű, borzasztóan vad szenvedélyeket alakítanak ki, amelyekkel szemben minden, amit az ember ebben a vonatkozásban ki tud alakítani, gyermekjáték. Ezek a Szaturnusz-szellemek még titokzatosabb módon lopakodnak be az emberi testbe, nevezetesen az érzéki észlelés útján. Amikor az ember tekintetét egy szép, tiszta és nemes dologra irányítja, akkor ez benne egy bizonyos képzetet ébreszt, ha viszont tekintetet egy piszkos, nemtelen dologra irányul, akkor egy másfajta képzet alakul ki benne. Amikor egy külső benyomás útján a lélekben egy képzet jön létre, akkor a Szaturnusz-szellemek, a jók is és a rosszak is, belopóznak az emberbe. Mindannak útján, amit az ember környezete iránti puszta szimpátiából vagy antipátiából maga körül kibontakoztat, amit lát, hall, vagy szagol, ilyen vagy olyan Szaturnusz-szellemek belopódzását segíti elő. A szemen, a fülön és az egész bőrfelületen keresztül húzódnak be az emberbe, amikor érzékel. Az okkult megfigyelés számára például egészen borzasztó, hogy néhány parfümön keresztül, amiket az emberek rendkívül megbecsülnek, miféle vad szellemek lopóznak be az emberek orrába. Ezek ebben a környezetben vannak, teljesen függetlenül attól, ami annak az orrába lopódzik be, aki ilyen parfümöt használ.

Láthatjuk ebből, hogy szellemi szempontból milyen finom és intim módon kell megfigyelni a mindennapi dolgokat, ha az ember tisztába akar lenni az élettel. Sok mindent lehetne mesélni olyan emberekről, akik többé-kevésbé tudatosan vagy öntudatlanul irányítanak ilyen szellemeket, amelyek a szaglás útján hatnak az emberre, és a szagláson keresztül lopóznak be az emberbe. Ha mélyebben és intimebben ismernénk néhány dolgot ennek vagy annak a kornak a történelméből, nevezetesen Franciaország történelméből, XIII., XIV. és XV. Lajos korából, mindazokkal a trükkökkel, amelyekkel akkoriban éltek, amikor az illatok fontos szerepet játszottak az intrikáknál, akkor sejtésünk támadhat arról, mi mindet tehetnek azok az emberek, akik tudatosan vagy öntudatlanul irányítják ezeket a szellemeket, amelyek a parfümökön, az illatokon keresztül lopakodnak be az emberi érzékelésbe. Utalhatok egy rokonszenves könyvre, amely egy kis udvar miniszterének írása. Természetesen a tények ismerete nélkül írta ezt, de a hatás világos volt számára. Ez az érdekes könyv egy kis udvarról szól, ahol az utóbbi években egy jelentős katasztrófa zajlott le. A könyvben az illető miniszter, egy magas tisztség viselője, emlékezetből leírja valakinek a működését, aki értett ahhoz, hogy bizonyos módon az illatokban lévő szellemeket irányítsa. És ezt bizonyos kielégültséggel ábrázolja, mert ő maga védve volt ez ellen, és nem dőlt be neki. Látják, hogy a dolgok nem maradnak hatás és jelentőség nélkül a gyakorlati életben. Ha az életet nem úgy nézzük, mint egy vak materialista, hanem mint látó ember, akkor mindenütt megérezzük a szellemi befolyást, és aki ezt ismeri, csak az érti meg az életet.

Látják, hogy az embert egy egészen bonyolult lénynek kell elképzelnünk, mint többféle világ és többféle lény képviselőjét. Aki az okkult fejlődés vonalán egyre jobban előrehalad a magasabb megismerésben, az megismerheti ezt a lényt a maga sajátosságaival, és ezáltal szabaddá válik tőle, eljut oda, hogy szabadon áttekintse. Felveszi magába a magasabb világok valóságát, azaz, valóban szabaddá és éretté válik, mert ezáltal igazodik el a hatások és impulzusok között, amelyek életünkön átlüktetnek, és átfolynak. Önmagunkat kiismerni ugyanakkor azt jelenti, hogy szabaddá és függetlenné válni.” Rudolf Steiner: Szellemi lények működése az emberben – GA102 megvásárolható ITT

A fenti írás témájához, az illatok hatásához valamint a luciferi hatás kérdéséhez kapcsolódva ajánljuk a “Parfüm: Egy gyilkos története” c. filmet, amely ITT negtekinthető