A megkezdett munka tovább folytatódik

Minek foglalkozni a Karácsonyi Gyűléssel és annak impulzusával, ha az esemény nem érte el célját? – kérdezték többen is az utóbbi hónapokban.

Valóban lehet ilyen benyomásunk, ha Rudolf Steiner bő egy évvel későbbi küszöbátlépésére, majd az azt követő fájdalmas évek és évtizedek komor eseményeire tekintünk. Ugyanakkor, ha a Karácsonyi Gyűlést megelőző történésekre, előadásokra és magára a Karácsonyi Gyűlés mélyebb tartalmára tekintünk, egy komoly valósággal szembesülhetünk. A Karácsonyi Gyűlést követően nem az ott megszületett megelevenítő impulzus halt el, hanem az impulzus megértésére irányuló emberi gondolatok fénye hunyt ki, az impulzus átélésére irányuló érzések hanyatlottak a lelkesedés szintjéről a lelkendezés fokára, az impulzus megcselekvésére irányuló akarat izzó hője hunyt ki. Pedig Rudolf Steiner évek óta azon fáradozott, amit nem sokkal később – a karmaelőadások során – a Karácsonyi Gyűlésre visszautalva mondott: „ () igazi lüktető életnek kell bejutnia az Antropozófiai Társaságba. Ez volt a célja Karácsonyi Gyűlésünknek.” Néhány hónappal később így fogalmazott: „(…) csak az igazi élet képes felvenni magába az ezoterikát.”

A Karácsonyi Gyűlés impulzusa búvópatakként várja, hogy megismerő tekintetek, érző szívek, tettekre kész kezek felszínre segítsék – mint „örök életre buzgó víz forrását” –, hogy hatékony erejét végre kibontakoztassa. Ez áldás lenne az egész antropozófiai mozgalom számára. Így a szellemtudomány megismerési tartalma beáramolhat a hanyatló földi létbe.

2022. december 25-étől kezdve minden este 12-15 ember igyekezett figyelmét ráirányítani a Karácsonyi Gyűlés nappali és esti történéseire. A Kárpát-medence területén szétszórva élő emberek mondtak igent a hívásra, ezért online formában folyt a munka. Mivel ez egy érzékalatti szféra, ezért egyrészt igyekeztünk megszívlelni Rudolf Steiner tanácsát, hogy amennyire mélyen megyünk az érzék alattiba, olyan magasra emelkedjünk az érzékfelettibe, a michaelibe. Másrészt a Goetheanum leégésének századik évfordulójának éjszakáján személyes találkozó keretében dolgoztunk tovább Rudolf Steiner vonatkozó előadásaival.

És a világ azt gondolhatja, amit akar, a Goetheanum leégéséről, ez a tűzeset az antropozófiai mozgalom fejlődésében óriási jelentőségű.”

A megkezdett munka tovább folytatódik heti egy online beszélgetéssel és havi egy személyes találkozóval, amelyhez az ügy szelleméhez hűen bármikor lehet csatlakozni.

Következő találkozónk 2023. január 7-én, szombaton délelőtt 10.30-14.00 között lesz a Rudolf Steiner Házban.