“…,mint az éhséget …”

Az elmúlt évben meglehetősen sok beszélgetés folyt az antropozófia jelenlegi helyzetéről, szerepéről korunk gazdasági, politikai, kulturális-szellemi életében. Sokszor oda jutottunk, ami már a Karácsonyi Gyűléshez is vezetett, az erőteljes, olykor nagyon elvont fej-élet MELLETT, az átgondoltsághoz végre átéltség, átérzés, megcselekvés is szegődjön! Erről beszél Szent-Györgyi is a tudomány kapcsán: átélni! Ha ez a felismerés megszülethetett és igaznak, szükségesnek mutatkozott a természettudományok oldalán, akkor különösen igaz a szellemtudomány oldalán, de erről elég sokat beszél Rudolf Steiner….

Szent-Györgyi: éhezni a tudományt

Steiner: Antropozófus tehát csak olyan ember lehet, aki az ember és a világ mivoltára vonatkozó bizonyos kérdéseket olyan életszükségletnek érez, mint az éhséget és szomjúságot.


A pár perces beszélgetés Szent-Györgyi Alberttel alább tekinthető meg: