A forma az anyagban megmerevedett hang

“Nemcsak az a krisztusi szeretet, ha segítünk azokon, akik tévedésbe estek, hanem van aktív krisztusi szeretet is, amely megóv másokat a félreértésektől. A keleti bölcsességnek van egy olyan mély ismeretelmélete, amit a mi kanti materializmusunk meg sem közelíthet. Ha felküzdjük magunkat a tiszta ismeretelmélethez, ezt kell mondanunk: Szem nélkül nincsen fény – a világ tehát a mi képzetünk. De fény nélkül szem sincs! Nem véletlen, hogy ő érzékeli a fényt, hiszen a fény teremtette: a fényből született a szem. A fény megtestesítése a Nap. A makrokozmoszban lévő Napnak okkult szempontból a szem felel meg a mikrokozmoszban. Ugyanígy megfelel egymásnak a hang (a mikrokozmoszban) és a tűz (a makrokozmoszban). A megformált anyag létrejöttét helyesen kell összehasonlítanunk a hangfigurák megformálódásával. A forma az anyagban megmerevedett hang. A hangnak először át kellett hatolnia az őstűzön. Az ásványvilág, az állatvilág, röviden minden: hang, ami áthatolt a tűzön. A tűz mikrokozmikusan a vér melegében lüktet. Míg a tűz a vérben jut kifejezésre, a hang mikrokozmikusan belülről csendül fel és a Logoszból megformálódó anyagnak felel meg. Az ősi világbölcsesség bölcsebb, mint a világ folyamán létrejött gondolkodás. A bennünket körülvevő dolgokban lévő bölcsességet a régi Holdon vésték beléjük. A Föld feladata a szeretet kifejlesztése. A Jupiteren mindenből felénk fog áradni a szeretet illata. A földfejlődésre szükség van ahhoz, hogy a Jupiteren a szeretetet magunkban megtaláljuk. A Holdon a bölcsesség és a tévedés a két pólus, a Földön a szeretet és az önzés.

Szaturnusz – tűz
Nap – levegő
Hold – víz
Föld – föld

A víz és levegő a földfejlődés során önálló viszonyba kerültek egymással. Minden lény a négy elemből sűrűsödött meg. Az elpárolgott víz közeli rokonságban áll a növényekkel. Ma csak a szervetlen erőket tudjuk felhasználni (szén, stb.), míg az atlantiszi ember a növény erőivel dolgozott. Ki tudta vonni az erőket a növény magvából és azzal hajtotta járműveit. A növénymag erői levegőből és vízből születnek. Az ember moralitásától függ azonban, hogyan használja fel ezeket az erőket. A szél és az időjárás szorosan összefüggtek ezzel. Ha az erőket jól használták fel, jó volt a szél- és időjárás. Amikor az atlantisziak gonosszá váltak, maguk idézték elő az özönvíz katasztrófáját.

Bizonyos ideig (Lemúriában) hasonló összefüggés volt a tűz és a föld között. Ez a két elem a legkülönfélébb módon fonódhat egymásba.”

Rudolf Steiner: SZELLEMI HIERARCHIÁK ÉS TÜKRÖZŐDÉSÜK A FIZIKAI VILÁGBAN (GA110) – forrás: antropozofia.hu