Tamera

„DOLGOZUNK A GLOBÁLIS RENDSZERVÁLTOZÁSON,
a háborútól a békéig, a kizsákmányolástól az együttműködésig, a félelemtől a bizalomig.”

A portugáliai Tamera egy olyan útkeresés modelljeként és követhető mintájaként született meg, hogy miként is lehet korunk változó vallási, kulturális, gazdasági, éghajlati viszonyai között harmonikus közösségi életet élni, lehetőleg minél önellátóbb módon. Tamera három alapítójának személyében – hivatásuk által – a teológia, a fizika és a pszichológia, szociológia oldaláról még 1978-ban kezdtek közös válaszkeresésbe, miként is lehet megvalósítható alternatívát nyújtani a természetet nem leigázó, hanem azzal együttműködni akaró, az általános anyagi célokon túlemelkedni kívánó emberek számára. Hamarosan rájöttek arra, hogy elsőként az emberi együttműködést megakadályozó megnyilvánulások – versengés, a kapzsiság és a féltékenység – megismerése a legfontosabb. Következő lépcsőfokként Németországban indítottak el ötven fő részvételévek egy hároméves társadalmi kísérletet. Ennek tapasztaltait levonva , más hasonló kezdeményezésekkel is együttműködve 1995-ben alapították meg Tamerát. Azóta e közösség hasonló kezdeményezések és kutatások segítőjévé és központjává vált.

Bepillantás Tamera életébe:

Interjú Leila Dreggerrel:

Ajánljuk: Tamera hivatalos honlapja