Az atom a planéta fejlődési terve


„Tudják valamennyien, hogy a Földet bizonyos módon az úgynevezett „fehér páholy” vezeti, amelyben bizonyos magas fejlettségű emberi individualitások még magasabb individualitásokkal működnek együtt. Mit tesznek? Dolgoznak, a földfejlődést vezetik. A földfejlődés vezetése során egy meghatározott terv szerint dolgoznak. Ez ténylegesen az az eset, amikor a fejlődés folyamán minden egyes planétán a vezető hatalmak egy meghatározott terven dolgoznak. Miközben a Föld fejlődik, az úgynevezett „fehér páholyban” részletesen kialakítják annak tervét, hogy milyennek kell lennie a Jupiternek, ha a Föld megszűnik létezni. Az egész tervet részletesen kidolgozzák. És a további fejlődés áldásos és egészséges volta abban áll, hogy összefüggésben történjék ezzel a tervvel. Ha egy planetáris fejlődés a végéhez ér, ha tehát a Földünk befejezi planetáris fejlődését, akkor a bölcsesség és az érzelmek összhangjának mesterei elkészülnek azzal a tervvel, amelyet a Jupiter számára kidolgoztak.
És amikor egy planéta a fejlődésének végére ért, rendkívül sajátságos dolog történik. Ez a terv egy bizonyos eljárás útján végtelenül megkisebbedik és megsokszorozódik, úgyhogy az egész Jupiter-tervről végtelenül sok példány készül, de egészen kis formában. Így történt a Holdon is. A földfejlődés terve végtelenül lekicsinyítve és megsokszorozva volt jelen. És tudják, mi az, amit a bölcsesség mesterei akkoriban a Föld számára kidolgoztak? Ezek az atomok, a Föld atomjai. És a Jupiter-fejlődés atomjai azok, amiket a vezető „fehér páholy” Földünkön kimunkál. Ez az igazi atom, és minden más, amit az atomról mondanak, a semmivel egyenlő. Csak az ismeri fel egy planéta atomját, aki ebben a planéta kicsinyített fejlődési tervét ismeri fel. Ha valaki ezt a Föld alapjául szolgáló atomot fokról fokra fel akarja ismerni, akkor azokkal a szabályokkal találja szembe magát, amelyek a világ nagy mágusaitól származnak.
Nos, ezekről a dolgokról csak utalásszerűen lehet beszélni, de legalább fogalmat alkothatunk magunknak arról, hogy miről is van szó. A Föld bizonyos módon ezekből az atomokból áll össze, és minden lény is – önök is – ilyen atomokból állnak. Ezáltal az egész földfejlődéssel összhangban vagyunk, é a Földbolygó kicsinyített tervének végtelen mennyiségét hordozzuk magunkban, amelyeket már korábban kidolgoztak.”

Rudolf Steiner: Mítoszok és mondák – okkult jelek és szimbólumok (GA 101)