Együttműködésben

” Mai korunkban, alapjában véve sok mindenen múlnak a dolgok. Azon, hogy el akarjuk-e ültetni az isteni-szellemi világgal való helyes további együttélésünk csíráját vagy sem. ” GA219

“Azoknak a lényeknek, akiknek el kellett intézniük, hogy a kálijuga véget érjen, szükségük volt arra, hogy egyes lelkekben, akik erre már érettek voltak, feléledjen ezeknek a dolgoknak a tudása, hogy képzetek éljenek a lelkükben erről a fordulatról. Mert ahogy az embernek a fizikai síkon az agyára van szüksége ahhoz, hogy tudatát létrehozza, úgy a magasabb hierarchiáknak emberi gondolatokra van szükségük, amelyekben tetteik tükröződnek. A szellemi világnak is szüksége van tehát az emberiségre, az emberiség közreműködésére! De az embereknek helyes módon kell közreműködniük. Azoknak, akik már annak idején is érettek voltak, vagy most váltak érettekké arra, hogy ezekben a dolgokban közreműködjenek, akkor és most sem volt szabad propagandát kifejteniük annak érdekében, aminek a szellemi világban kell történnie, ahogy ez a fizikai síkon szokás. A magasabb hierarchiák szellemi lényeinek nem azzal segítünk, ha buzgón tevékenykedünk a fizikai síkon, hanem azzal, ha először is megértjük, hogy minek kell történnie, majd teljes lelki nyugalommal, lelki életünk abszolút összeszedettségével bizonyos mértékben képessé tesszük magunkat arra, hogy áhítattal adjuk át magunkat egy ilyen érzékfeletti világból származó jelenségnek. Nyugalmunk megőrzésével, áhítatos hangulatunkkal, amellyel ezt a kegyelmet várjuk és fogadjuk, tudunk tehát mi is közreműködni.” Rudolf Steiner GA141